Dette MÅ jegeren vite


Som villreinjeger MÅ du være 100 prosent sikker på at du feller riktig dyr. Typen dyr står på jaktkortet. Mulighetene er flere: Fritt dyr, storbukk, simle og kalv. Dette er hovedkategoriene. Noen områder, som Snøhetta, bruker i tillegg betegnelsen "kløftbukk". I Forollhogna kan du få jaktkort på "liten bukk". Studér bildene under - og last gjerne ned pdf´n (nederst), skriv ut og putt den i ryggsekken. God jakt!

STORBUKK: De største dyrene i villreinflokken. Kraftig gevir med mange takker, ragg i halsen - og penis.

STORBUKK: De største dyrene i villreinflokken. Kraftig gevir med mange takker, ragg i halsen - og penis.

SIMLE: Simlegeiviret er langt mindre enn bukkegeviret, men kan ha mange forgreninger. Er du i tvil om du sikter på bukk eller simle, sjekk om dyret har penis! Ikk trekk av før du er 100 prosent sikker!

SIMLE: Simlegeiviret er langt mindre enn bukkegeviret, men kan ha mange forgreninger. Er du i tvil om du sikter på bukk eller simle, sjekk om dyret har penis! Ikk trekk av før du er 100 prosent sikker!

KALV: Normalt har kalven et gevir som består av to enkle stenger, men i visse tilfeller kan det være kløfting i toppen. Jaktmessig skilles det ikke på bukke- og simlekalver.

KALV: Normalt har kalven et gevir som består av to enkle stenger, men i visse tilfeller kan det være kløfting i toppen. Jaktmessig skilles det ikke på bukke- og simlekalver.

5.jpg

Kløftebukk/liten bukk:

Bildet viser en halvannet år gammel bukk (se under buken - dyret har penis!) Kløftbukk (eksempelvis i Snøhetta) kan ha inntil to takker i øvre gevirstang. Bukken på bildet har to takker i venstre stang, mens høyre stang er entakket. I Forollhogna regnes denne som "liten bukk". Vær oppmerksom på at Forollhogna regner med endetakkene (som halvannetåring har bukken på bildet ennå ikke utviklet endetakker).

NB:

Med kort på fritt dyr, kan du velge om du vil skyte bukk, simle eller kalv. Nesten alle - uten  unntak - velger da å felle en stor bukk.

SETT FRA VENSTRE: Simle, kalv (som er i ferd med å miste basten på geviret) og simle.

SETT FRA VENSTRE: Simle, kalv (som er i ferd med å miste basten på geviret) og simle.

SETT FRA VENSTRE: Storbukk og kalv.

SETT FRA VENSTRE: Storbukk og kalv.

Vær forsiktig!

SETT FRA VENSTRE: Storbukk (penis, ragg i halsen, men med sterkt deformert gevir) og storbukk. Kan du skyte her? Nei, det kan du IKKE gjøre. Du skal ha SIKKER BAKGRUNN før du trekker av. Se neste bilde.

SETT FRA VENSTRE: Storbukk (penis, ragg i halsen, men med sterkt deformert gevir) og storbukk. Kan du skyte her? Nei, det kan du IKKE gjøre. Du skal ha SIKKER BAKGRUNN før du trekker av. Se neste bilde.

VENT TIL DYRET STOPPER: Her er bakgrunnen sikker (ved gjennomskyting havner kula i myra). Problemet er at dyret er i trav. En erfaren villreinjeger vil vente til dyret stopper opp. Avstanden bør ikke være lengre enn 100 til 120 meter. Se neste bilde.

VENT TIL DYRET STOPPER: Her er bakgrunnen sikker (ved gjennomskyting havner kula i myra). Problemet er at dyret er i trav. En erfaren villreinjeger vil vente til dyret stopper opp. Avstanden bør ikke være lengre enn 100 til 120 meter. Se neste bilde.

IDEELL SITUASJON: Her er avstanden cirka 50 meter, dyret er i ro og bakgrunnen er sikker. Her kan du trygt skyte.

IDEELL SITUASJON: Her er avstanden cirka 50 meter, dyret er i ro og bakgrunnen er sikker. Her kan du trygt skyte.

Samtlige bilder: 

Arne Nyaas

Last ned og ta med på jakt!

Villreinjakt typer dyr (pdf)