svartebotnen villreinområde


FAKTA

  • Villreinområdet har et samlet tellende areal på ca. 99 km².

  • Omfatter to kommuner (Stryn og Gloppen) i Sogn og Fjordane fylke.

Svartbotnen ligger på nordsida av Jostedalsbreen, og en del av villreinområdet ligger i Jostedalsbreen nasjonalpark. Området ligger på sørsida av Innviksfjorden, vestover mot Oldendalføret. Avgrensningen er grovt angitt og i realiteten går ikke reinen ned til lavlandet overalt. Men det er ganske vanlig at dyrene beiter i fjellbjørkeskogen.

 

nATURGRUNNLAGET

Svartebotnen preges av kupert kystfjellterreng, og det er lite med vinterbeiter i likhet med de nærliggende villreinområdene. Nedising av beitene skjer dessuten ofte i så fuktig kystklima og er en begrensende faktor. Sentralt i området ligger en bre, løsrevet fra. Men likevel en forlengelse av Jostedalsbreen. Nær breen er det er det bratte side og avstanden mellom frodige beiter og snøfonner å søke ly for insekter og varme på sommeren.

 

bestandsforvaltning

Mål vinterstamme: 60

Felte og tillatt felte dyr 1986-2018:

Detaljerte fellingsresultater: se SSB

Tellinger: kontakt villreinutvalget

Bestandsplan (under utarbeidelse)

fagartikler

 

 

villreinnemnda

Nemndas egen underside

 

villreinutvalget

Leder: Reidar Sandal, 6826 Byrkjelo. Tlf: 908 77 844. Epost

Sekretær: Olav Årdal, Lyslo, 6793 Innvik. Tlf: 578 741 41 / 917 00 577.

villreinjakt 2019

Last ned informasjonsfolder (PDF)