sunnfjord villreinområde


FAKTA

  • Villreinområdet har et samlet tellende areal på ca. 700 km².

  • Omfatter fire kommuner (Askvoll, Gaular, Førde og Jølster) i Sogn og Fjordane fylke.

Villreinområdet som er Norges vestligste, består av et langstrakt og kystnært fjellområde på sørsiden av Førdefjorden-Jølstravatnet. Området er inndelt i tre. Ytre område omfatter kommunene Askvoll, Gaular og Førde og er avgrenset av Dalsfjorden i sør og Førdefjorden i nord. Midtre område omfatter kommunene Gaular og Førde og strekker seg fra Langeland i vest til Rørvikfjellet i øst. Indre område omfatter kommunene Førde og Jølster og strekker seg fra Rørvikfjellet til Jostedalsbreen i øst.

 

NATURGRUNNLAGET

Den vesle stamma lever i ytterkant av området med reinsbeite i Norge. Klimaet er sterkt kystpåvirket, noe som gir utfordringer om vinteren men samtidig frodige og gode sommerbeiter og tidlig vårgroe.

I østre deler ligger Grovabreen, en frittliggende bre, men en del av komplekset av småbreer rundt Jostedalsbreen. Området har stølsdaler med svært gode sommerbeiter. Alt fra seinvinteren/tidlig vår trekker dyr ned i stølsområder og videre ned i bjørkeskog på vårbeite. De indre deler av noen av stølsdalene får ligge i ro for forstyrrelser fram til det er snøbart. Dette er viktig for Sunnfjordreinen, som gjerne bruker disse lavereliggende liene som kalvingsland.

 

bestandsforvaltning

Mål vinterstamme: 150

Felte og tillatt felte dyr 1986-2018:

Detaljerte fellingsresultater: se SSB

Tellinger: kontakt villreinutvalget

fagartikler

Kommer

 

villreinnemnda

Nemndas egen underside

 

villreinutvalget

Leder: Jan Ove Flaten, 6847 Vassenden. Tlf: 958 88 077. Epost

Sekretær: Hallstein Dvergsdal, 6843 Skei. Tlf: 993 12 586. Epost

villreinjakt 2019

Last ned informasjonsfolder (PDF)