Villreinfjella - en europeisk arv, vårt felles ansvar

Aktuelt
Nasjonal ramme for vindkraft
Forslag til kvalitetsnorm
Snarefangst av villrein
God jul til våre lesere
Vil lage nytt valdkart
Årets felling i Nordfjella

Attraksjoner

Villrein i media

 

Norsk villreinsenter


Stiftelsen Norsk villreinsenter ble opprettet i september 2006 og har som hovedformål å fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og villreinfjellene i Norge. Stiftelsen har to driftsenheter: Norsk villreinsenter Sør på Skinnarbu i Tinn kommune, og Norsk villreinsenter Nord på Hjerkinn i Dovre kommune...

Villreinrådet i Norge


Villreinrådet i Norge er en frivillig organisasjon som består av de fleste villreinnemnder og villreinutvalg fra alle landets 23 villreinområder. Villreinrådet arbeider for å ivareta villreinen som art og dens behov - i et langsiktig perspektiv. Styret i Villreinrådet er sammensatt av fem representanter og har tilsatt sekretær/kasserer i ¼ stilling...

 

Aktuell video


Lik oss på Facebook