Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø


FAKTA

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø har ansvar for følgende villreinområder;

(klikk på navnene for å lese mer om områdene)

KART OG BILDER

Medlemmene i nemnda (2016-2019)

Leder: Marit Rolstad (Lesja)

Nestleder: Odd Leif Angård (Dovre)

Arbeidsutvalg:

Sekretær: Bjørn Rangbru Tlf.: 73 19 92 03

Postadresse: Fylkesmannen i Trøndelag, Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder, Postboks 2600, 7734 Steinkjer. Epost: fmtlpost@fylkesmannen.no

Komplett liste over medlemmer og varamedlemmer (pdf)


hovedutfordringer

under oppdatering

REGIONALE PLANSIDER

Regionalplan for Snøhetta og Knutshø

KOORDINERENDE/ANSVARLIG FYLKESMANN

Fylkesmannen i Trøndelag

Kontaktperson: Bjørn Rangbru

Aktuelle linker

Verneplanprosess for Hjerkinn skytefelt