skaulen etnefjell villreinområde


FAKTA

  • Villreinområde siden 1980 (reetablert) og med et samlet tellende areal på ca. 486 km².

  • Omfatter 4 kommuner (Suldal, Sauda, Etne og Odda) i to fylker (Rogaland og Hordaland).

Dette vesle villreinområdet preges av typisk vest-norsk fjellnatur på grensen mellom Rogaland og Hordaland. Bestanden ble reetablert først på 1970-tallet gjennom flere utsettinger. Området består av tre adskilte villreinflokker. Skaulen–Seljestad består av to fjellområder. Skaulen-området ligger mellom Suldalsdalføret i sør, Bratlandsdalen i øst og Rv. 520 mellom Sauda og Hordalia i nord. Seljestad-Markhus villreinområde som har to adskilte flokker.

nATURGRUNNLAGET

I dette villreinområdet har villreinen det vanskelig. Fattig grunnfjell med mye nedbør både sommer og vinter gir lite beite per areal, og særlig er det vanskelig å komme til gode vinterbeiter. Den store nedbørsmengden gjør at det er lite lavdekke. Dette setter selvfølgelig en grense på hvor mange dyr det er plass til i området. Det finnes imidlertid rike sommerbeiter.

 

bestandsforvaltning

Mål vinterstamme: ukjent

Felte og tillatt felte dyr 1986-2018: 

Detaljerte fellingsresultater: se SSB

Tellinger: kontakt villreinutvalget

fagartikler

Kommer

 

villreinnemnda

Nemndas egen underside

 

villreinutvalget

Villreinutvalget for Skaulen-Etnefjell har medlemmer fra 7 ulike reinsdyrlag.

Last ned komplett medlemsoversikt (pdf).

Et av reinsdyrlagene, Bjønndalen og Midtre Etnefjell villreinlag, har egen nettside.

villreinjakt 2019

Last ned informasjonsfolder (PDF)