Nasjonalt villreinområde i europeisk region sør

setesdal ryfylke villreinområde


FAKTA

  • Setesdal Ryfylke er Europas sørligste villreinområde, og grenser til og utveksler rein med Hardangervidda i nord og Setesdal Austhei i øst.

  • Avgrenset av E 134 over Haukelifjell i nord, Rv. 42 i sør, Setesdalen i øst og Ryfylkefjordene i vest.

  • Omfatter 13 kommuner (Bykle, Valle, Bygland, Vinje, Kvinesdal, Hægbostad, Åseral, Sirdal, Gjesdal, Hjelmeland, Forsand, Suldal og Odda) i fem fylker (Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland).

Sentralt i området ligger fjellpartiet Rjuven, med topper helt opp i 1434 m.o.h. (Urdalsnuten). Rjuven betyr «den steinete og nakne fjellryggen», og navnet passer godt til dette harde granittområdet. I sør går villreinområdet ned under 500 m.o.h.

 

NATURGRUNNLAGET

I Setesdal Ryfylkeheiene finner vi stort sett svært karrig grunnfjell, og som vegetasjonskartet over viser er nærmere 30 % av arealet fjell i dagen. Intet annet villreinområde i Fastlands-Norge har et så fuktig oseanisk klima, og resultatet er lite lav og at is låser ned de sentrale vinterbeitene regelmessig i når kulde følger etter mildvær.

 

 

Setesdal Ryfylke er en av de best bevarte delene av urkontinentet Det Baltiske Skjold, og har i geologisk forstand holdt seg rolig siden jordens urtid. Landskapet i dette grunnfjellsområdet skyldes oppløsning og slitasje fra vann og is gjennom en milliard år (se kart).

bestandsforvaltning

Mål vinterstamme: 3500

Felte og tillatt felte dyr 1986-2018: 

Detaljerte fellingsresultater: se SSB

Tellinger: kontakt villreinutvalget

Bestandsplan 2019-2023 (pdf)