Villreinnemnda for Setesdalsområdet


FAKTA

Villreinnemnda for Setesdalsområdet har ansvar for følgende villreinområder;

(klikk på navnene for å lese mer om områdene)

KART OG BILDER

Medlemmene i nemnda (2016-2019)

Leder: Margit Smeland (Åmli)

Nestleder: Tommy Vatslid (Bykle)

Arbeidsutvalg: Margit Smeland (Åmli), Tommy Vatslid (Bykle), Lill Synnøve Laugaland (Hjelmeland), Mona Riis (Kviteseid) og Torbjørn Fjermestad (Gjesdal).

Sekretær: Suldal kommune, v/Jarle Lunde, Sandsvegen 122, 4230 Sand. Tlf: 906 67 031. Epost

Komplett liste over medlemmer og varamedlemmer (pdf)

 

HOVEDUTFORDRINGER

under oppdatering

 

REGIONALE PLANSIDER

"Heiplanen" for Setesdalsheiene

 

KOORDINERENDE/ANSVARLIG FYLKESMANN

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Kontaktperson: Tor Punsvik