RONDANE-SØLNKLETTENPROSJEKTEIERE

Hedmark fylkeskommune - Oppland fylkeskommune

KOMMUNER

Folldal - Alvdal - Rendalen - Stor-Elvdal - Åmot - Elverum - Løten - Hamar - Ringsaker - Lillehammer - Øyer - Sør-Fron - Nord-Fron - Sel - Dovre

FYLKESMENN

FM Hedmark - FM Oppland