Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten


FAKTA

Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten har ansvar for følgende villreinområder;

(klikk på navnene for å lese mer om områdene)

kart og BILDER

MEDLEMMENE I NEMNDA (2016-2019)

Leder: Jørund Båtstad (Sel)

Nestleder: Torstein Storaas (Stor-Elvdal)

Arbeidsutvalg:

Sekretær: Marit Vorkinn. Tlf: 612 66 068. Epost

Post sendes til: Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten, Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2626 Lillehammer

Komplett liste over medlemmer og varamedlemmer (pdf)

 

hovedutfordringer

Det er viktig å opprettholde og skaffe tilgang til beite- og trekkområder til bruk gjennom året, og for å sikre den roterende beitebruken på lang sikt. I noen områder er det behov for restaureringstiltak for å gjenopprette funksjonene.

Det er fortsatt behov for mer kunnskap om arealbruk, og om forholdet mellom villrein og mennesker. Blant annet er verdien av beiteområdene i skog og på myr lite kjent. Systematisering av lokalkunnskap og sammenstilling av dette med den forskningsbaserte kunnskapen er viktig.

I begge områdene er det godkjente bestandsplaner med mål for stammestørrelse. Det er behov for bedre overgangsavtaler med fellesjakt i perioder for å kunne nå disse målene.

Innad i villreinområdene/delområdene er det følgende hovedutfordringer;

Sølnkletten

 • Opprettholde en god balanse mellom sommer- og vinterbeiter, og tilgangen til disse

 • Unngå forstyrrelse i kalvingsområdene

 • Kanalisere ferdselen ved en plan for sommerstier, skiløyper og adkomst med bil

 • Sikre trekk- og beitemuligheter inn mot Rondane

Rondane Nord

 • Restaurere trekkmuligheter på begge sider av Rondanemassivet ved hjelp av konkrete tiltak

 • Bedre tilgangen til sommerbeiter

 • Sikre trekk- og sommerbeitemuligheter i Grimsdalen

 • Kanalisere ferdselen ved en plan for sommerstier og skiløyper

 • Sikre trekk- og beitemuligheter inn mot Sølnkletten

Rondane Sør

 • Opprettholde de gode miksen mellom sommer- og vinterbeite, og tilgangen til disse

 • Utnytte beiteressursen i hele området, herunder opprettholde det lange sesongtrekket til og fra den søndre delen

 • Overvåke og sikre trekket over Fv 27 over Ringebufjellet

 • Kanalisere ferdselen ved en plan for sommerstier og skiløyper

 • Flytte Gråhøgdbu vestover med tilhørende stinett

 • Sikre trekk- og beitemuligheter inn mot Sølnkletten

REGIONALE PLANSIDER

Regionalplan for Rondane og Sølnkletten

KOORDINERENDE/ANSVARLIG FYLKESMANN

Fylkesmannen i Oppland

Kontaktperson: Marit Vorkinn, fmopmvo@fylkesmannen.no, tlf. 61266068.