Nasjonalt villreinområde i europeisk region nord

rondane villreinområde


FAKTA

  • Villreinområdet har et samlet tellende areal på vel 3300 km², fordelt på vel 1200 km² i nord og vel 2100 km² i sør.

  • Omfatter 11 kommuner (Dovre, Folldal, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Sel, Øyer, Hamar, Åmot, Ringsaker og Stor-Elvdal) i to fylker (Oppland og Hedmark).

I villreinsammenheng er Rondane villreinområde et langt og smalt fjellbelte mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen, der alle områder er tilgjengelig for dagsturer. Dette gjør Rondane svært sårbart som villreinterreng, ettersom mennesker utnytter store deler av fjellområdet og mye fritidsbebyggelse omkranser området. Villreinstamme forvaltes i dag som tre delbestander, Rondane Nord (Nord og Vulufjell) og Rondane Sør.

 

NATURGRUNNLAGET

Det er stor forskjell på naturgrunnlaget for villreinen i det mer lavereliggende sørområdet og de sentrale og nordlige delene av villreinområdet. I motsetning til mange andre villreinområder er det sentralt og nord rikelig med lavressurser, og dermed gode vinterbeiter for reinen. Til gjengjeld er andelen frodige sommerbeiter langt mindre her enn i de vestlige kystnære villreinområdene, og andelen fjell i dagen (impediment) så mye som en tredel i nord og en fjerdedel i sør.

 

bestandsforvaltning

Mål vinterstamme: 1600 i nordområdet og 2300 i sørområdet

Felte og tillatt felte dyr 1986-2018: 

Detaljerte fellingsresultater: se SSB

Tellinger: kontakt villreinutvalget

fagartikler

NINA Rapport 339 "Villreinen i Rondane og Sølnkletten" (pdf)

NINA Rapport 1013 "Villrein og ferdsel i Rondane" (pdf)

Villreinutvalget "Beite- og vegetasjonskartlegging Rondane sør 2012" (pdf)

 

villreinnemnda

Nemndas egen underside

 

villreinutvalget

Rondane Nord:

Leder: Hans Olav Arnekleiv, 2662 Dovre.
Tlf: 901 97 019. Epost

Sekretær:

 

Rondane Sør:

Leder: Hans Bondal, 2477 Sollia.
Tlf: 909 69 518. Epost

Sekretær: Hans-Petter Ruud, 2477 Sollia. 
Tlf: 474 62 881. Epost

villreinjakt 2019

Last ned informasjonsfolder (PDF)