Villreinnemnda for REINHEIMEN-BREHEIMEN


FAKTA

Villreinnemnda for Reinheimen-Breheimen har ansvar for følgende villreinområde;

(klikk på navnet for å lese mer om området)

Medlemmene i nemnda (2016-2019)

Leder: Johan Berge (Stryn)

Nestleder:

Arbeidsutvalg:

Sekretær: Villreinnemnda for Reinheimen-Breheimen, v/Tor Taraldsrud, Moavegen 30, 2690 Skjåk. Tlf: 481 90 145. Epost

Komplett liste over medlemmer og varamedlemmer (pdf)

 

HOVEDUTFORDRINGER

under oppdatering

 

REGIONALE PLANSIDER

Regionalplan for Ottadalsområdet (tidligere navn)

 

KOORDINERENDE/ANSVARLIG FYLKESMANN

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kontaktperson: Astrid Buset

 

på dagsorden

under oppdatering

 

MØTEREFERAT

under oppdatering

 

ÅRSMELDINGER

under oppdatering