oksenhalvøya villreinområde


FAKTA

  • Norges minste villreinområde, med et samlet tellende areal på ca. 80 km².

  • Villreinområde siden 1980, med bakgrunn i utsatt tamrein.

  • Omfatter tre kommuner (Ulvik, Granvin og Ullensvang) i Hordaland fylke.

Oksenhalvøya er det minste og det yngste av villreinområdene i Norge. Området, som ligger i kommunene Ulvik, Granvin og Ullensvang, er på ca. 80 km² og har en liten vinterstamme. Etter at de første dyrene ble kjøpt inn fra Fram tamreinlag og sluppet inn i området i 1989, har det kun en gang blitt innført friskt blod. Dette skjedde i 1998 da to nye bukker ble kjøpt inn.

nATURGRUNNLAGET

Oksenhalvøya ligger på nordsiden av Hardangerfjorden. I dette kystnære og kuperte terrenget er det begrenset med vinterbeite (lav), men godt med sommerbeiter. Stokkseldalen skjærer gjennom halvøya fra Røynstrand til Vangsbygd, og under denne går det tunnel fram til den nye Hardangerbrua. Reinen finner hovedsakelig sine vinterbeiter på Troppefjellet på østsiden av dalen og vandrer ut mot Oksen i sørvest i sommerhalvåret.

 

bestandsforvaltning

Mål vinterstamme: 30

Felte og tillatt felte dyr 1991-2018: 

Detaljerte fellingsresultater: se SSB

Tellinger: kontakt villreinutvalget

fagartikler

VILLREINEN 1991 "Stemningsrapport frå det yngste og minste villreinområde; Oksenhalvøya" (se s. 20-22).

 

villreinnemnda

Nemndas egen underside

 

villreinutvalget

Leder: Hans Velken. Epost

Sekretær: Nils Rune Vambheim, 5730 Ulvik. Tlf: 414 09 278. Epost

villreinjakt 2019

Last ned informasjonsfolder (PDF)