Villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og raudafjell


FAKTA

Villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell har ansvar for følgende villreinområder;

(klikk på navnene for å lese mer om områdene)

Villreinområder_norsk_omriss_nordfjella++.png

Medlemmene i nemnda (2016-2019)

Konstituert leder: Trygve Skjerdal Epost    Mobil: 975 26 883

Nestleder: Olav J. Bøtun, Storevegen 32, 6896 Fresvik

Arbeidsutvalg skrantesjuke: Trygve Skjerdal, Olav J. Bøtun, Randi Engelsen Eide og Ola Dusegard Kristensen

Sekretær: Sogn naturforvaltning AS, 6896 Fresvik. Tlf: 975 14 784. Epost

Komplett liste over medlemmer og varamedlemmer (pdf)

 

HOVEDUTFORDRINGER

Både Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell er sterkt berørt av kraftutbygging. Det er satt i gang prosesser for revisjon av noen av kraftkonsesjonene i Nordfjella og alle hovedkonsesjonene i disse områdene kan komme til revisjon fram mot 2022. Villreinnemnda arbeider for at revisjonene skal åpne muligheter for nye tiltak som kan avbøre noe av skaden kraftutbyggingen har medført på villreinområdene. Relevant i arbeidet er følgende notat om villreinforvaltning og revisjon av kraftkonsesjoner.

 

REGIONALE PLANSIDER

Regionalplan for Nordfjella

 

KOORDINERENDE/ANSVARLIG FYLKESMANN

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Kontaktperson: Hermund Mjelstad