NORDFJELLA


Status april 2016: Regional plan for Nordfjella ble enstemmig vedtatt i alle tre fylkesting våren 2014. Vedtakene var i samsvar med styringsgruppas anbefaling. 

Handlingsprogram 2015-2018 ble vedtatt i mars/april 2016  i alle tre fylkesting. Nordfjellarådet, etter modell fra Hardangervidda, ble konstituert i august samme år.

Forslag til avgrensing av planområdet/utredningsområdet, jfr. planprogram. Kartarbeid: Norsk Villreinsenter

Forslag til avgrensing av planområdet/utredningsområdet, jfr. planprogram. Kartarbeid: Norsk Villreinsenter

PLANPROGRAM

Last ned programmet

 

PROSJEKTETS HJEMMESIDE

www.regionalplan-nordfjella.no