lærdal-årdal villreinområde


FAKTA

  • Villreinområde siden 1980 og med et samlet tellende areal på 488 km².

  • Omfatter kommunene Lærdal og Årdal i Sogn og Fjordane fylke.

  • Reetablert med villrein fra Nordfjella i 1995-1996.

Geografisk avgrenses Lærdal-Årdal villreinområde av Sognefjorden i vest, Årdal i nord, Lærdalen
i sør og Smeddalen i øst.

 

NATURGRUNNLAGET

Berggrunnen i Lærdal-Årdal villreinområde er dominert av hard, kalkfattig grunnfjellsgranitt, gneis og gabbro. Innimellom disse harde bergartene, finnes bånd med fyllitt. Et tynt og usammenhengende morenedekke er dominerende. I bratte parti er det skredmateriale og bart fjell. Terrenget i villreinområdet er et typisk vestnorsk fjellandskap. Landet reiser seg bratt opp fra fjordnivå og dalbunner til vel 1000 m.o.h.

 

Toppene på 1500–1600 m.o.h. er adskilt med markerte fjelldaler. Beiteundersøkelser gjort av NINA på 1980-tallet viste at føden om vinteren bestod av lite lav. I denne registreringen utgjør greplynghei 17 %, rabbesivhei 5 %, blåbærhei 10 %, finnskjegghei 8 %, engsnøleie 1 %, fjellmosnøleie 3 %, vierkratt 7 %, myr 2 %, skog 4 %. Resten på 43 % er rasmark, ur, blokkhav, berg, snø og vann/elv.

 

bestandsforvaltning

Mål vinterstamme: 4-500

Felte og tillatt felte dyr 2002-2018:

Detaljerte fellingsresultater: se SSB

Tellinger: kontakt villreinutvalget

Bestandsplan 2013-2017 (pdf)

fagartikler

NINA Oppdragsmelding 022 "Villreinbeiter i Indre Sogn - Lærdal-Årdal, Vestjotunheimen og Årdal-Tyin" (pdf) 

 

villreinnemnda

Nemndas egen underside

 

villreinutvalget

Leder: Kjell Olav Cock, Strondi 13, 6888 Borgund. Tlf: 915 15 566. Epost

Sekretær:

villreinjakt 2019

Last ned informasjonsfolder (PDF)