Korleis å bruke IFRAME og linker:

Her er "IFRAME" til villrein.no serveren:

Her er IFRAME til ekstern serveren:

HTML for "code block" eksempel:

<iframe width="100%" height="400" frameborder="0" src="http://server.villrein.no/index.html">
</iframe>

Alltid bruk 'width="100%"' for iframe. Da du skal ha full bredde av den boks. Høyde du kan justere.