Informasjon til forvaltere

MangeVillreinUtenLuft.png

tested.png

- Jeg har aldri sett så lite villrein i Lesja og Dovre som jeg har gjort de to siste årene! Oppsynsleder Arne Granlund i Snøhetta  er bekymret. En sterk økning i turisttrafikken skaper problemer for grådyra som utestenges fra viktige beiteområder.