Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet


FAKTA

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet har ansvar for følgende villreinområder;

(klikk på navnene for å lese mer om områdene)

Medlemmene i nemnda (2016-2019)

Leder: Endre Lægreid (Eidfjord)

Nestleder:

Arbeidsutvalg:

Sekretær: Nore og Uvdal kommune, v/Egil Rønning, Sentrum 16, 3630 Rødberg. Tlf: 310 24 000. Epost

Komplett liste over medlemmer og varamedlemmer (pdf)

 

HOVEDUTFORDRINGER

under oppdatering

 

REGIONALE PLANSIDER

Regionalplan for Hardangervidda

KOORDINERENDE/ANSVARLIG FYLKESMANN

Fylkesmannen i Buskerud

Kontaktperson: Even Knutsen

PÅ DAGSORDEN

under oppdatering

 

MØTEREFERAT

under oppdatering

 

ÅRSMELDINGER

under oppdatering

Årsmelding 2012