Nasjonalt villreinområde i europeisk region sør

Hardangervidda villreinområde


FAKTA

  • Norges største villreinområde med et samlet tellende areal på 8130 km².

  • Avgrenset av E 134 over Haukelifjell i sør. Grensa i nord er vassdraget langs Bergensbanen fra Ustaoset til Reinungavatnet. Numedal avgrenser i øst og Vestlandsfjordene i vest.

  • Omfatter 10 kommuner (Tinn, Eidfjord, Ullensvang, Hol, Nore og Uvdal, Odda, Ulvik, Aurland, Vinje og Rollag) i 4 fylker (Telemark, Buskerud, Hordaland og Sogn & Fjordane).

Hardangervidda er Nord-Europas største høyfjellsplatå, og Norges største villreinområde. Det grenser til og utveksler rein med Setesdal Austhei og Setesdal Ryfylke i sør og Nordfjella i nordvest. Det har også historisk vært utveksling av dyr med villreinområdene Brattefjell Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell, men disse trekk anses ikke aktive lenger.

På østvidda er det et åpent og bølgende landskap, mens vestvidda er mer preget av høye topper og bratte daler. Det meste av Hardangervidda ligger mer enn 1000 m.o.h.

 

 

 

nATURGRUNNLAGET

Hardangervidda har et landskap som er gammelt, og preget av oppbygging og nedbryting i ulike tidsperioder. På grunn av store klimavariasjoner, høydeforskjeller, ulik berggrunn og jordsmonn finner vi et mangfold av vegetasjonstyper og vegetasjonsgradienter på Hardangervidda (se kart).

bestandsforvaltning

Mål vinterstamme: maks 12 000

Felte og tillatt felte dyr 1986-2018: 

Detaljerte felingsresultater: se SSB

Tellinger: kontakt villreinutvalget

Bestandsplan 2017-2021 (pdf)

fagartikler

NINA Rapport 131 "Reinens bruk av Hardangervidda" (pdf)

NINA Rapport 412 "Lufsjåtangen og Dagalitangen på Hardangervidda (pdf)

NINA Rapport 1121 "Veger og villrein" (pdf)

NVS Rapport 7/2010 "Kartlegging av villreinens arealbruk på Hardangervidda" (pdf)

 

villreinnemnda

Nemndas egen underside

 

villreinutvalet 2016 - 2020:

Leder: Ragnar Ystanes, Ullensvangveien 226, 5781 Lofthus. Tlf: 905 94 621.  Epost

Sekretær: Svein Erik Lund, 3630 Rødberg. Tlf: 906 51 504. Epost

Post sendes til: Hardangervidda villreinutval, v/Svein Erik Lund, 3630 Rødberg

Last ned komplett medlemsoversikt (pdf)

Villreinutvalgets nettside

villreinjakt 2019

Last ned informasjonsfolder (PDF)