førdefjella villreinområde


FAKTA

  • Villreinområdet har et samlet tellende areal på ca. 700 km².

  • Omfatter fire kommuner (Naustdal, Gloppen, Førde og Jølster) i Sogn og Fjordane fylke.

Området ligger mellom Sunnfjord og Nordfjord i det som nå heter Naustdal-Gjengedal landskaps-vernområde.

Dagens villreinbestand stammer fra utsetting av tamrein i årene 1948 og 1950. Etter en tid ble grunneierne enige om å ha villrein i området med tilhørende jakt.

 

 

 

nATURGRUNNLAGET

Førdefjella preges av et kupert kystfjellterreng, og det er sparsomt med vinterbeiter sammenlignet med andre nærliggende villreinområder. På grunn av fuktig kystklima blir beitene ofte nediset.

 

bestandsforvaltning

Mål vinterstamme: 100

Felte og tillatt felte dyr 1986-2018:

Detaljerte fellingsresultater: se SSB

Tellinger: kontakt villreinutvalget

fagartikler

Kommer

 

villreinnemnda

Nemndas egen underside

 

villreinutvalget

Leder: Torger Eimhjellen, Mjellemsvegen 155, 6829 Hyen. Tlf: 970 39 228. Epost

Sekretær/kasserer: Jonny Lofsnes, Svidalsvegen 180, 6847 Vassenden. Tlf: 970 63 034

villreinjakt 2019

Last ned informasjonsfolder (PDF)