FOROLLHOGNA


Status  2016: Regional plan for Forollhogna ble vedtatt i fylkestingene i Hedmark og Sør-Trøndelag i juni 2013. Vår 2014 ble handlingsprogram 2014-2015 vedtatt i begge fylkene.

Forslag til avgrensing av planområdet/utredningsområdet, jf. planprogram. Kartarbeid: Norsk villreinsenter

Forslag til avgrensing av planområdet/utredningsområdet, jf. planprogram. Kartarbeid: Norsk villreinsenter