Fakta om villrein


Villreinbukk. Foto: Anders Mossing

Villreinbukk. Foto: Anders Mossing

Utbredelse

Nordlige deler av Europa, Asia, Nord-Amerika, Svalbard og Grønland. Tamrein er satt ut andre steder. I Norge har vi villrein (Rangifer tarandus tarandus) kun i de sørlige fjellområdene våre fra Sør-Trøndelag og sørover. I tillegg til villreinen på fastlandet har vi også Svalbardrein (Rangifer tarandus platyrhynchus) på Svalbard. Tamreindrift drives i dag i store deler av Nord-Norge helt sør til deler av Oppland og Hedmark, samt i enkeltområder i Sør-Norge. Les mer om utbredelse her.

Kjennetegn 

Gråbrun, strihåret pels, også mellom klauvene og på mulen. Begge kjønn har gevir. Svalbardreinen har tettere pels, mer kompakt kroppsform og er mer kortbeint.

Størrelse

Kroppslengde inntil 220 cm, boghøyde inntil 125 cm. Totalvekt for en bukk kan være opp til 270 kg, slaktevekt 50-140 kg. Simla er betydelig mindre.

Forplantning

Kjønnsmoden ca. 1,5 år. Brunst og paring fra midten av september til midten av oktober. Drektig i ca. 225 dager. Nesten alltid kun en kalv, sjelden tvillingkalver. Kalver i mai-juni.

Næring

Om vinteren består 40-80 % prosent av maten av lav fra bakken og trær. Resten består av tørt gress og buskvekster. Om sommeren spiser reinen urter, gress, dvergbusker og noe lav. Les mer i NVS FagFakta 3/2017 “Hva spiser reinen?”.

Levested og levealder

I Norge hovedsakelig på snaufjellet, men i noen villreinområder er også skogen en betydelig del av leveområdet. Les mer om leveområdene her. Villreinen har en levealder på inntil 18 år.

Levevis

I Norge dagdyr som lever i flokk. Reinen har et nomadisk levesett, dvs. at den foretar større eller mindre vandringer mellom ulike årstidsbeiter.

Lyd

En lav, gryntende eller snøftende lyd, garting.

Spor/sportegn

Foto: Anders Mossing

Avtrykket etter klauvene er halvmåneformet, 9-10 cm brede og 8-9 cm lange. Dette varierer med alder, kjønn og underlag. Avføringen består av små, uregelmessige kuler, 12-15 mm lange og 7-10 mm brede. Avføringen varierer med kosten.

Jaktsesong

F.o.m. 20. august t.o.m. 30. september i de fleste områder, men med enkelte lokale unntak. Jakttidsramme er hjemlet i “Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022”.

Kilder:

Jordhøy, P. & Bevanger, K. (2004). Villrein. Naturforlaget. 167 s.

Mossing, A. 2017. Hva spiser reinen? NVS FagFakta 3/2017. 2 s.

Skogland, T. (1994). Villrein – fra urinnvåner til miljøbarometer. Teknologisk forlag. 143 s.

Skogland, T. (1990). Reinen. s. 148-170 i: Semb-Johansson, A. & Frislid, R. (red.).Norges dyr. Pattedyrene 2. J. W. Cappelens Forlag, Oslo.

Se også: Svalbardrein (Norsk Polarinstitutt)