informasjon om skrantesjuke for villreinjegere

Skrantesjuke (CWD) er en smittsom og dødelig sykdom som ble påvist på ei villreinsimle i Nordfjella sone 1 seinvinteren 2016. Bestanden i sone 1 er i dag sanert, og man har påvist ytterligere 18 tilfeller av rein med skrantesjuke. Miljødirektoratet og Mattilsynet driver et nasjonalt kartleggingsprogram i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet. Fra og med høsten 2018 legges det opptil prøveinnsamling av alle villrein 1 år og eldre i alle norske villreinområder. Her kommer informasjon om hvordan du som jeger skal forholde deg til dette innsamlingsregimet. Hvordan skal prøver tas, merkes, registreres og sendes inn? Svarene får du her.


HVILKE OMRÅDER GJELDER DETTE?

PÅLAGT INNSAMLING

ALLE VILLREINOMRÅDER

PRØVER: Alle dyr (1 år og eldre), hjerne- og lymfeprøve

UTSTYR: "Jegerpakken" (deles ut til alle med relevant fellingstillatelse)

 

Frivillig innsamling

ALLE VILLREINOMRÅDER

PRØVER: Dyr yngre enn 1 år, hjerne- og lymfeprøve

UTSTYR: jeger/vald/jaktfelt må bestille fra lokalt Mattilsynet

 

"JEGERpakken"

  • Merkelapp
  • Skje for å ta hjerneprøve
  • Ett felles prøveglass for hjerne- og lymfeprøve
  • Konvolutt og ferdigfrankert adresselapp
  • Hansker 4 stk
  • Avfallsposer 2 stk
  • Veileder
Prøvetakingsutstyr. Foto: Veterinærinstituttet

Prøvetakingsutstyr. Foto: Veterinærinstituttet


HVORDAN SKAL PRØVENE TAS?

I alle villreinområder skal det tas hjerne- og lymfeprøve av dyr 1 år og eldre.

Hjerneprøve tas med utlevert prøveskje. Hodet kuttes av i øverste nakkehvirvel og prøven tas gjennom "hullet" (ryggmargsåpningen) bak på skallen. Lymfeknutene ligger i området mellom svelg, kjevebein og ryggmargsåpningen. Løsnes enkelt med kniv. Begge prøvene legges i felles prøveglass for hjerne- og lymfeprøve.

Hvordan ta hjerneprøve (instruksjonsfilm).

Hvordan ta lymfeprøve (instruksjonsfilm).


HVORDAN MERKE PRØVER?

Kjevelapp er erstattet med en merkelapp. Merkelappen har strekkode som kobler prøve, jeger og dyr. Hoveddelen fungerer også som kjevelapp i de områder der det skal samles inn kjever. Merkelappens mindre del fungerer som kjøttmerkelapp, dersom man skal legge igjen deler av dyret i felt.

På forsiden er det en rekke klistrelapper til ulike formål.På baksiden skal det fylles inn opplysninger, som også skal overføres til settogskutt.no i forbindelse med registrering av prøver.

Forside. Klikk for større bilde.

Bakside. Klikke for større bilde.

Klistrelappene på forsiden. Klikk for større bilde.


REGISTRERE PÅ NETT

Den enkelte jegere registrer selv prøver på www.settogskutt.no. Logg inn med jegernummer og fødselsdato. Strekkode fra merkelapp fylles inn (eller skannes ved registrering på mobil). Andre opplysninger fylles inn. Husk å hake av for CWD-prøve. Det er spesielt viktig å fylle inn fellingssted (helst med koordinater), hvis dyret skulle vise seg å være positivt.

Resultatene fra undersøkelser av prøvene kobles mot disse opplysningene og vil bli tilgjengelig via www.hjorteviltregisteret.no.

Innlogging og registrering via settogskutt.no. Klikk for større bilde.

OPPBEVARING OG FORSENDELSE

  • Hjerne- og lymfeprøven som skal sendes inn er «ferskvare». Med prøveutstyret følger en «ekspress over natt» frankering for postforsendelse fra postkontor/post i butikk - nettopp for å få prøven inn så raskt som mulig.
  • Anbefalte dager for innsending er mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.
  • Prøver som skal oppbevares før forsendelse må holdes kjølig (ikke fryst), for å bevare kvaliteten og sikre at det kan brukes til å stille en sikker diagnose på dyret du har skutt.