brattefjell-vindeggen villreinområde


FAKTA

  • Villreinområdet har et samlet areal på ca. 357 km².

  • Omfatter fire kommuner (Hjartdal, Seljord, Tinn og Vinje) i Telemark fylke.

  • "Utløper" fra Hardangervidda villreinområde.

Fjellområdet Brattefjell–Vindeggen, sørøst for Møsvatn, har vært en utløper fra Hardangervidda villreinområde. Det har blitt mer eller mindre avstengt fra dette de siste 100 årene som følge av reguleringen av Møsvatn og Rv. 37, Rjukan–Rauland. Navnet har området fått fra de to fjelltoppene Brattefjell (1540 m.o.h.) og Vindeggen (1516 m.o.h.) som ligger sentralt i villreinområdet.

nATURGRUNNLAGET

Det er sparsomt med vinterbeiter i området, men rike sommer- og høstbeiter. Myrområder er det rikelig med, og i Gaustamassivet som området er en del av er det også veldig mye blokkmark. Grunnfjellsbergarter dominerer, men et belte fra Åmotsdal mot Vindsjåen og Gaustatoppen inneholder kvartsitt og kalkholdige skifer som gir noe rikere jordsmonn. I de høyereliggende deler av området er det noe usammenhengende morenemark, men det er mest skrint og bart fjell. Nede i dalførene er det stedvis mer sammenhengende dekke av bunnmorene.

 

bestandsforvaltning

Mål vinterstamme: 500-550

Felte og tillatt felte dyr 1986-2018: 

Detaljerte fellingsresultater: se SSB

Tellinger: kontakt villreinutvalget

Bestandsplan 2019-2023 (pdf)

fagartikler

Kommer

 

villreinnemnda

Nemndas egen underside

 

villreinutvalget

Leder: Espen Dyrud. Tlf: 909 42 611. Epost

Sekretær: Kolbjørn Birkrem. Tlf: 913 65 151. Epost

Utvalgets nettside

villreinjakt 2019

Last ned informasjonsfolder (PDF)