Søknadsfristen nærmer seg for sesongjobb ved Norsk villreinsenter på Hjerkinn!

Norsk villreinsenter Nord på Hjerkinn søker med dette etter to naturveiledere for sommersesongen 2019.
 

Arbeidsoppgaver:
- Naturveiledning ved Besøkssenter villrein, inkludert viewpoint SNØHETTA
- Naturveiledning for grupper
- Enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver

Vi tilbyr:
- Varierte arbeidsoppgaver i et trivelig miljø
- Opplæring
- Husvære            

Ønskelige kvalifikasjoner:
- God formidlingsevne
- Gode språkkunnskaper
- Naturfaglig bakgrunn
- Evne til å jobbe selvstendig
- Førerkort kl. B


For nærmere opplysninger kontakt daglig leder Raymond Sørensen, tlf. 916 23 715, raymond.sorensen@villrein.no

Ønska oppstart for begge stillingene er 20. juni.  Den ene stillinga varer fram til 15. august, og den andre fram til 13.oktober. Presiser om du søker på den korte, den lange eller begge stillingene. Mer informasjon finner du på nettsida vår. Her følger link til info om Norsk villreinsenter Nord, Besøkssenter villrein og viewpoint SNØHETTA.

Søknad med CV sendes innen 10. mars på epost til post.nord@villrein.no

 

Oppdagelser fra istiden

Alfred Rust var en tysk elektriker som på 1920-tallet oppdaget steinredskaper fra siste istid i en sump nær Hamburg. På denne tiden var det regnet som helt usannsynlig at mennesker kunne ha overlevd så langt mot nord, og ingen vitenskapsmenn tok denne amatørens arbeid seriøst. I dokumentaren "Secrets in the dust - Hunting for the Iceage" kan man lære mer om denne fascinerende historien.

I 1930 hadde Rust begynt å studere arkeologi ved Universitet i Hamburg, og bestemte seg etterhvert for å lære mer om de kjente sivilisasjonene og finne opphavet til de mellomeuropeiske steinredskapene. Han reiste på sykkel fra Hamburg, gjennom Balkan og Tyrkia til Midtøsten, en tur på 3000 km. Hans funn endret historien.

villrein.no - Anders Mossing