Heidi Vognild og Are Endal Rognes er nå ansatt som naturveiledere ved Norsk villreinsenter på Hjerkinn

Heidi Vognild og Are Endal Rognes er nå ansatt som naturveiledere ved Norsk villreinsenter på Hjerkinn.

Heidi Vognild (41) har hovedfag i biologi, samt praktisk pedagogisk utdanning. Heidi jobber for tiden som lærer og er engasjert på flere fronter. Hun er oppvokst i Oppdal og nå bosatt i Lesja, og kjenner dermed godt til både Dovrefjell og villrein.

Are Endal Rognes (29) har mastergrad i naturforvaltning. Are jobber for tiden som miljøkontrollør. Han har erfaring som fjelloppsyn og er interessert i bla. jakt, fiske og friluftsliv. Han kommer fra Støren og er nå bosatt i Oppdal.

Vognild og Rognes ser begge fram til å jobbe med naturformidling knyttet til villrein og fjell til ulike grupper.

Heidi Vognild. Foto: privat

Heidi Vognild. Foto: privat

Are Endal Rognes. Foto: privat

Are Endal Rognes. Foto: privat

Sentrale arbeidsoppgaver for de to naturveilederne vil blant annet være naturformidling, veiledning og annet informasjonsarbeid knyttet til villrein og fjelløkosystemene, der både skoleverket og reiselivet er viktige målgrupper. Videre skal naturveilederne utarbeide informasjons- og undervisningsmateriell, stå for kursvirksomhet og tilrettelegging og delta i villreinsenterets samlede virksomhet og utvikling.

Tidligere er det naturveiledere ansatt i Statens naturoppsyn (SNO) som har ivaretatt naturveiledningen ved blant annet Villreinsenteret på Hjerkinn. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2017 flyttet Regjeringen bevilgningene til naturveiledning fra SNO til besøkssentrene/kompetansesentrene.

 

Naturveilederne vil være operative til våren når veiledningssesongen starter for fullt. De vil ta imot både skoleklasser og andre grupper. Ta kontakt med daglig leder Raymond Sørensen (raymond.sorensen@villrein.no / tlf. 916 23 715), dersom noen ønsker å høre om muligheter for formidlingsopplegg.

 

Vi ønsker Heidi og Are velkommen som naturveiledere ved Norsk villreinsenter og ser fram til samarbeidet!

 

 

villrein.no - Ingrid Nerhoel

79 ønsker jobb som naturveileder ved Villreinsenteret på Hjerkinn

Etter at Norsk villreinsenter lyste ut to nye stillinger som naturveiledere ved Villreinsenteret på Hjerkinn, har det strømmet på med søknader. Tidligere er det naturveiledere ansatt i Statens naturoppsyn (SNO) som har ivaretatt naturveiledningen ved blant annet Villreinsenteret på Hjerkinn. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2017 flyttet Regjeringen bevilgningene til naturveiledning fra SNO til besøkssentrene/kompetansesentrene.

Totalt kom det inn 79 søknader, hvorav mange med både relevant utdanning og erfaring.

Raymond Sørensen, daglig leder ved Villreinsenteret på Hjerkinn forteller at den store interessen for stillingene er svært gledelig og at det kom enda flere søknader enn hva han hadde forventet. I tillegg til at dette selvfølgelig er attraktive jobber i seg selv, viser det også at det er blitt populært å jobbe på Hjerkinn. Villreinsenteret har nå jobbet godt i 10 år og det er ingen tvil om at Villreinsenteret er blitt lagt merke til, noe som betaler seg nå når vi søker etter nye folk, konstaterer Sørensen.

Sentrale arbeidsoppgaver for naturveilederne vil blant annet være naturformidling, veiledning og annet informasjonsarbeid knyttet til villrein og fjelløkosystemene, der både skoleverket og reiselivet er viktige målgrupper. Videre skal naturveilederne utarbeide informasjons- og undervisningsmateriell, stå for kursvirksomhet og tilrettelegging og delta i villreinsenterets samlede virksomhet og utvikling.

Sørensen forventer at ansettelsene blir avklart i oktober.

 

villrein.no - Ingrid Nerhoel

 

Raymond Sørensen blir ny daglig leder på Villreinsenteret på Hjerkinn

Nåværende daglig leder ved Villreinsenter nord på Hjerkinn, Jo Skorem, går av med pensjon til høsten. Det var stor interesse da jobben ble lyst ut, og 26 stykker søkte på stillingen. Blant disse var det ifølge styreleder Karl Baadsvik én som utmerket seg litt ekstra.

- Vi er trygge på at vi har gjort et godt valg, forteller Baadsvik. Raymond Sørensen har en solid fagkompetanse og relevant erfaring, samtidig som han har stor arbeidskapasitet og er omgjengelig. Dette er viktige egenskaper for kommende daglig leder på Villreinsenteret, som både skal utvikle Villreinsenteret som faglig møteplass, og videreutvikle attraksjoner og formidling.

Sørensen er et kjent ansikt på Hjerkinn. Han var med på oppstarten av Norsk villreinsenter, og arbeidet som fagkonsulent i sju år, før han ble nasjonalparkforvalter i Dovre og Rondane.

Sørensen begynner i jobben 1. august. – Jeg gleder meg til å begynne. Det er mange spennende prosjekt på gang på Hjerkinn, forteller Sørensen.

Jo Skorem og Raymond Sørensen foran Info-boksen på Hjerkinn. Foto: Villreinsenteret

Jo Skorem og Raymond Sørensen foran Info-boksen på Hjerkinn. Foto: Villreinsenteret

Velkommen til fagdag med fokus på villrein og cwd på Hjerkinn, 7. juni

Villreinsenteret på Hjerkinn inviterer med dette til fagdag om villrein med fokus på villreinsykdommer og CWD tirsdag 7. juni på Hjerkinn.  Tidspunkt: kl. 13.00 – 15.30.

Kjell Handeland, fagansvarlig for vilthelse ved Veterinærinstituttet, vil fortelle generelt om villreinsykdommer, med fokus på prionsykdommen CWD som nylig er påvist på både villrein og elg.

Ingeborg Stavne fra Mattilsynet vil fortelle om Mattilsynets rolle i forbindelsen med påvisningen av cwd. Hva har de erfart gjennom skrapesjuke-episodene på 90-tallet som kan ha overføringsverdi til situasjonen vi nå er oppe i? Videre vil hun fortelle om foreløpige planer for videre prøvetaking og undersøkelser av dyr i forbindelse med høstens jakt.

Det blir god tid til spørsmål.

 

Villreinsenteret spanderer kaffe og biteti.

Inviter gjerne med deg andre du tror kan ha interesse av denne fagdagen.

Av hensyn til møterom og kaffekoking, ønsker vi påmelding til Ingrid.nerhoel@villrein.no eller 99382736 senest fredag 3. juni.

 

Vel møtt!

 

villrein.no - Ingrid Nerhoel

Besøkssenter villrein åpner 9. juni

Tirsdag 9. juni kl 15:00 kommer klima- og miljøminister Tine Sundtoft til Hjerkinn for å foreta den offisielle åpningen av Besøkssenter villrein på Hjerkinn. Arrangementet er åpent for alle! (se invitasjon nederst på sida)

Norsk Villreinsenter har i samarbeid med Pilegrimssenter Dovrefjell og iNasjonalparker, hatt et langsiktig prosjekt for å etablere et aktivitets- og opplevelsesområde på Hjerkinn. Langs en opparbeidet gangsti mellom bygningsmassen ved Hjerkinnhus og E6, vil den besøkende få innblikk i vår flere tusenårige natur- og kulturhistorie.

Jo Skorem, Norsk Villreinsenter Nord og Hans-Jacob Dahl, Pilegrimssenter Dovrefjell gleder seg til å se info-boksen i bruk.

Jo Skorem, Norsk Villreinsenter Nord og Hans-Jacob Dahl, Pilegrimssenter Dovrefjell gleder seg til å se info-boksen i bruk.

Info-boks
Noe av det første som møter den besøkende på tunet til Besøkssenter villrein og Pilegrimssenter Dovrefjell er en spenstig info-boks.

I den ombygde skipscontaineren får man smakebiter på hva man kan se, lære og gjøre i området rundt oss. Vi har nå fått et spennende objekt for informasjonsformidling på Hjerkinn!

 

Aktivitets- og opplevelsesområde
I aktivitets- og opplevelsesområdet leder en 800 meter lang grussti deg forbi ulike fangstminner. Her kan du se rekonstruerte fangstgroper for villrein, falkefangstanlegg etter Hollandsk metode, ei revefelle og et flott sælehus.

Besøkssenter villrein
I tråd med Miljøvernmyndighetenes nye merkevarestrategi for Norges nasjonalparker, som ble lansert i april, vil Besøkssenter villrein bli det nye navnet på attraksjonene våre på Hjerkinn. Viewpoint SNØHETTA blir også en del av Besøkssenter villrein. I sommersesongen vil attraksjonene være åpne døgnet rundt.

Invitasjon til åpningsarrangement
Vi håper at så mange som mulig har lyst og anledning til å komme til Hjerkinn tirsdag 9. juni. Vel møtt!