Aktuelle linker

Offentlige etater

Offentlig informasjon og tjenesternorge.no

Lovdatalovdata.no

Miljøverndepartementet (MD)odin.dep.no/md

Direktoratet for naturforvaltning (DN)dirnat.no

DNs sider om jakt og fangstdirnat.no/jaktogfangst/

Dovrefjellrådetdovrefjellradet.no

Statens naturoppsyn (SNO)SNO

Fylkesmannen i Hedmarkfylkesmannen.no/Hedmark/

Fylkesmannen i Opplandfylkesmannen.no/Oppland/

Fylkesmannen i Sør-Trøndelagfylkesmannen.no/ST/

Fylkesmannen i Møre og Romsdalfylkesmannen.no/MR/

Fylkesmannen i Buskerudfylkesmannen.no/Buskerud/

Fylkesmannen i Telemarkfylkesmannen.no/Telemark/

Fylkesmannen i Aust-Agderfylkesmannen.no/AA/

Fylkesmannen i Vest-Agderfylkesmannen.no/VA/

Fylkesmannen i Rogalandfylkesmannen.no/Rogaland/

Fylkesmannen i Hordalandfylkesmannen,no/Hordaland/

Fylkesmannen i Sogn og Fjordanefylkesmannen.no/sfj/

Jegerregisteretbrreg.no/registrene/jeger/

Reindriftsforvaltningenreindrift.no

Sysselmannen på Svalbardsysselmannen.no

Fylkesdelplanen for Rondane og Sølnklettenoppland.no/fdp-rs

 

Forskning og undervisning

Nordisk Organ for Reindriftsforskningrangifer.no

Norsk institutt for naturforskning (NINA)nina.no

Norsk institutt for jord og skogkartlegging (NIJOS)nijos.no

Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB)umb.no

Norsk Skogmuseumskogmus.no

Universitetet i Bergen(UiB)uib.no

Universitetet i Oslo (UiO)uio.no

NTNUntnu.no/

Statens Kartverk

statkart.no

Statistisk Sentralbyråssb.no 

Fjellrevenfjellrev.no 

JERV.infojerv.info 

SKANDULV - Det skandinaviske ulveprosjektetskandulv.nina.no

Gaupeprosjektetscandlynx.nina.no/

Nidaros - NINAs database for rovviltspørsmålnidaros.nina.no/

Høgskolen i Hedmarkhihm.no

Nordisk organ for reindriftsforskning (NOR)rangifer.no

Norsk Polarinstituttnpweb.npolar.no

Villreinfangsten som Verdensarvvillreinfangst.no

Skogbrukets Kursinstituttskogkurs.no

Veterinærinstituttetvetinst.no

 

Grunneierorganisasjoner, fjellstyrer m.m.        

Norges Fjellstyresamband 

Aurland fjellstyre
Budal fjellstyre
Dovre fjellstyre

Eidfjord fjellstyre
Fjellstyrene i Midtre Gauldal
Fjellstyrene på Hardangervidda
Folldal fjellstyre
Haltdalen fjellstyre
Lesja fjellstyre
Lom fjellstyre
Nesset fjellstyre
Rauland fjellstyre
Ringebu fjellstyre
Røldal fjellstyre

Sel fjellstyre
Singsås fjellstyre
Soknedal fjellstyre
Sollia fjellstyre
Sunndal fjellstyre
Ullensvang fjellstyre
Ulvik fjellstyre
Vågå fjellstyre
Øvre Numedal fjellstyre
Øyer fjellstyre
Ålen fjellstyre

 

NORSKOG

Norges Skogeierforbund (NSF) 

Statskog SF 

Skjåk Almenning 

Oppdal Bygdealmenning 

 

Villreinområder, nettportaler, jakttilbud m.m.

FloraFauna (utstopping m.m.)florafauna.no

Viltforvaltning.noviltforvaltning.no

Din Turdintur.no

Inaturinatur.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)njff.no

Norges Naturvernforbundnaturvern.no

WWF-Norge 

Hjorteviltet - fagtidsskrifthjorteviltet.no

Forollhogna villreinområdehognareinen.no

Hardangervidda villreinutvalnumedal.net/hardangervidda

Ottadalen villreinområdevillreinomraadet.no

Setesdal-Ryfylke Villreinlagsr.villreinlag.no

Rondane villreinområderondane

Setesdal Austhei villreinlagsavl.no

iNasjonalparkernasjonalparker.org

Villreinfangsten som verdensarvvillreinfangst.no

  

Naturmangfold 

Naturmangfoldåretnaturmangfoldaret.no/

Countdown 2010countdown2010.net/

IUCN, the International Union for Conservation of Natureiucn.org/

  

Bøker: 

Per Jordhøy/Kjetil Bevanger:

Villrein - fjellets nomade

 

Per Jordhøy:

Snøhettareinen

 

Tor Punsvik/Vemund Jaren:

Målrettet villreinforvaltning