Skal kartlegge ferdselen

Startskuddet har gått for et bredt anlagt ferdselsprosjekt i Forollhogna-området. Det nye prosjektet kommer til å gå over to til tre år, med Norsk institutt for naturforskning (NINA) som fagansvarlig. Leder for styringsgruppa blir Per Ousten, som også er leder i Villreinnemnda for Forollhogna. Norsk Villreinsenter Nord (Hjerkinn) bidrar med sekretærfunksjonen. Målet med prosjektet er å framskaffe en bedre kunnskapsplattform for framtidig planlegging, bruk og forvaltning av området. Oppstartmøtet var lagt til Tynset.

Ferdselen sentralt i Forollhogna-området er stor. Det viste de automatiske tellerne som i fjor sommer ble plassert på stien fra Såttåhaugen i Os (bildet) og fra stien i Synnerdalen. Foto: Arne Nyaas   

Ferdselen sentralt i Forollhogna-området er stor. Det viste de automatiske tellerne som i fjor sommer ble plassert på stien fra Såttåhaugen i Os (bildet) og fra stien i Synnerdalen. Foto: Arne Nyaas 

I løpet av juni i år kommer NINA-forskerne til å plassere automatiske tellere knyttet til de mest brukte innfallsportene i Forollhogna-området. I tillegg vil det bli plassert svarkasser med spørreskjema og med nøkkelspørsmål knyttet til bruken av området. Det kan også bli aktuelt å gjennomføre intervjuer med noen av de mest erfarne brukerne (fjelloppsyn, erfarne jegere og ansatte i Statens naturoppsyn).

 

Erfaringen fra tilsvarende ferdselsprosjekt andre steder (Rondane/Snøhetta) viser at det byr på problemer å få lokalbefolkningen til å svare på skjemaet i svarkassene. For å løse dette problemet kan det bli aktuelt med manuell utdeling av skjemaer på viktige utfartsdager.

 

 

 

Les mer på nettsiden til Forollhogna Villreinområde.