Kommer til Hjerkinn

BobHayes.jpg

Onsdag 5. mars kommer den kanadiske ulveforskeren Bob Hayes til Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn. Her holder han foredrag på kveldstid i kinobygningen på Hjerkinnhus.

 

Bob Hayes har forsket på ulv i Yukon i over 20 år. Han anses som en av verdens ledende eksperter på ulvens påvirkning på elg- og cariboubestandene, og virkninger av bestandsregulering på ulv. Hva kan fungere i framtidig ulveforvaltning?