Innholdsrik årbok kan bestilles nå

«Hvordan er det å være rein?» Dette spørsmålet stilles i årets utgave av Villreinen. For første gang har simler vært utstyrt med GPS-sendere med kamera. Det skjedde på Hardangervidda. I «Villreinen 2013» – som utgis i månedsskiftet mai/juni – presenterer vi noen av disse unike bildene, tatt av simlene sjøl! Men, leserne har så mye mer i vente, eksempelvis en fem sider lang artikkel – rikt illustrert med gode bilder – fra vinterens uttak av villrein på Sør-Georgia. I løpet av halvannen måned felte fire SNO-ansatte 2567 rein fordelt på to halvøyer. I snitt 650 dyr per jeger.

Årboka Villreinen har vært utgitt hvert eneste år siden førsteutgaven i 1986. Utgiver er Villreinrådet i Norge, organisasjonen for villreinutvalg og villreinnemnder. Årboka har stor anseelse og er den eneste publikasjonen som årlig formidler ny kunnskap om grådyra i Norge og på Svalbard.

Årets utgave har totalt førti artikler. Spennvidden er stor, fra den unike beretningen om «Hvordan er det å være rein?» (Hardangervidda), til artikkelen om William Biltons reinsjakt i Rondane i 1837. Årboka har 16 sider med stoff med tilknytning til Hardangervidda, Norges desidert største villreinområde, inklusive Kjell Bitustøyls meget interessante artikkel «Frå gjetar til jeger – samisk kunnskap i sørnorske fjell».

Av andre artikler kan nevnes «Horisont Snøhetta», «Hjå fjellfantar på Vikafjellet», «Blir villrein med tidligere tamrein-påvirkning mer sky med årene?», «Nye spor etter fjellreven», «Fangstgravsystemet i Gravskardet» (Sølnkletten), «Skolejakt i 21 år», «Villrein på Novaya Zemlya» - og bilder/beretninger som jegerne sjøl har sendt inn til redaksjonen.

Prisen på årboka er 110 kroner (enkeltabonnenter). Dersom rettighetshavere, utvalg og nemnder bestiller minimum 10 eksemplarer – og flere, gis det en rabatt på 25 kroner for hvert eksemplar, såkalt «bulkpris».

For bestilling, ta kontakt med kasserer Jan Hageland:
Epost: jan.hageland@fjellstyrene.no
Tlf.: 905 52 790

Les mer om årboka Villreinen