Raymond Sørensen blir ny daglig leder på Villreinsenteret på Hjerkinn

Nåværende daglig leder ved Villreinsenter nord på Hjerkinn, Jo Skorem, går av med pensjon til høsten. Det var stor interesse da jobben ble lyst ut, og 26 stykker søkte på stillingen. Blant disse var det ifølge styreleder Karl Baadsvik én som utmerket seg litt ekstra.

- Vi er trygge på at vi har gjort et godt valg, forteller Baadsvik. Raymond Sørensen har en solid fagkompetanse og relevant erfaring, samtidig som han har stor arbeidskapasitet og er omgjengelig. Dette er viktige egenskaper for kommende daglig leder på Villreinsenteret, som både skal utvikle Villreinsenteret som faglig møteplass, og videreutvikle attraksjoner og formidling.

Sørensen er et kjent ansikt på Hjerkinn. Han var med på oppstarten av Norsk villreinsenter, og arbeidet som fagkonsulent i sju år, før han ble nasjonalparkforvalter i Dovre og Rondane.

Sørensen begynner i jobben 1. august. – Jeg gleder meg til å begynne. Det er mange spennende prosjekt på gang på Hjerkinn, forteller Sørensen.

Jo Skorem og Raymond Sørensen foran Info-boksen på Hjerkinn. Foto: Villreinsenteret

Jo Skorem og Raymond Sørensen foran Info-boksen på Hjerkinn. Foto: Villreinsenteret

Lyst på Sesongjobb ved Norsk Villreinsenter på Hjerkinn?

Stiftelsen Norsk Villreinsenter har som hovedformål å fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og villreinfjellene i Norge. Stiftelsen har to driftsenheter: Norsk Villreinsenter Sør på Skinnarbu i Tinn kommune, og Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn i Dovre kommune.

 

Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn søker med dette etter naturveileder for juli, august og september 2017.
 

Arbeidsoppgaver:
- Naturveiledning ved viewpoint SNØHETTA
- Enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver

Vi tilbyr:
- Varierte arbeidsoppgaver i et trivelig miljø
- Opplæring
- Husvære            

Ønskelige kvalifikasjoner:
- God formidlingsevne
- Gode språkkunnskaper
- Naturfaglig bakgrunn
- Evne til å jobbe selvstendig
- Førerkort kl. B


For nærmere opplysninger kontakt daglig leder Jo Skorem, 950 54 755, jo.skorem@villrein.no.

Mer informasjon finner du på nettsida vår. Her følger link til info om Besøkssenter villrein og viewpoint SNØHETTA.

Søknad med CV sendes innen 17. mars til Norsk Villreinsenter, Hjerkinnhusveien 33, 2661 Hjerkinn, eller på e-post til jo.skorem@villrein.no