Villrein på global mediekanal

Midt i julestria ble Villreinsenteret kontaktet av Al Jazeera som ville sette søkelyset på villrein og klimaendringer - helt supert! tenkte vi, og kasta oss rundt. Innslaget ble først sendt i en direkte nyhetssending, før det ble lagt ut på Al Jazeera English sin Facebook side.

 Se innslaget på Facebook-sida til Norsk villreinsenter (du trenger ikke ha Facebook-konto for å se innslaget).

Foto: Villreinsimla Bella - Norsk institutt for naturforskning

Foto: Villreinsimla Bella - Norsk institutt for naturforskning

 

villrein.no - Ingrid Nerhoel

Fotråte avdekket på reinskalv i Reinheimen-Breheimen

Illustrasjonsbilde.

Illustrasjonsbilde.

Veterinærinstituttet bekreftet nylig funn av fotråte i Reinheimen-Breheimen villreinområde. Dette er den første påvisningen av sykdommen i dette villreinområdet.

Mot slutten av jakta i høst ble en enslig kalv observert nord for Ottadalen, sterkt halt på høyre bakfot. Skjåk almenning sendte inn foten til Veterinærinstituttet for undersøkelse.

Fotråte er tidligere avdekket på villrein i blant annet: Rondane, Snøhetta, Knutshø, Nordfjella og Hardangervidda villreinområde.

Les mer om fotråte på Veterinærinstituttet sine sider.

 

villrein.no / Ingrid Nerhoel