Skaulen villreinområde


Dette vesle villreinområdet preges av typisk vest-norsk 

På grunn av høy årsnedbør og betydelige snømengder om vinteren er det sparsomt med vinterbeiter.

Fakta

Areal: 50 km2
Mål vinterstamme: 50
Vinterstamme: 50
Kart: Villrein-kartklient

 

UTVALG

Vinjanuten Reinsdyrlag: Nils Bjarne Vold, 4237 Suldalsosen.

 

Nemd

Leder: Olav H. Opedal; Ullensvang Herad.
Mobil: 909 73 585, Epost

Jakt - kvoter

2008: 11

2009: 11

2010: 11

2011: 11

2012: 11

 

Jakt - felling

2008: 11

2009: 11

2010: 11

2011: 11

2012: 11