SETESDALSHEIENE


Status 2016:  Heiplanen ble godkjent av daværende Miljøverndepartementet 14. juni 2014. Planen havnet i departementet, da det ikke ble likelydende vedtak i hvert av de fem berørte fylkestingene i 2012.

Handlingsprogram for 2015-2018 ble vedtatt i fylkestingene våren 2015.

Forslag til avgrensing av planområdet/utredningsområdet, jfr. planprogram. Kartarbeid: Norsk Villreinsenter 

Forslag til avgrensing av planområdet/utredningsområdet, jfr. planprogram. Kartarbeid: Norsk Villreinsenter 

PLANPROGRAM

Last ned programmet

 

PROSJEKTETS HJEMMESIDE

http://heiplanen.no/index.html (ikke oppdatert etter 01.01.14)