Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten


FAKTA

Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten har ansvar for følgende villreinområder;

(klikk på navnene for å lese mer om områdene)

kart og BILDER

MEDLEMMENE I NEMNDA (2016-2019)

Leder: Jørund Båtstad (Sel)

Nestleder: Torstein Storaas (Stor-Elvdal)

Arbeidsutvalg:

Sekretær: Marit Vorkinn. Tlf: 612 66 068. Epost

Post sendes til: Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten, Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2626 Lillehammer

Komplett liste over medlemmer og varamedlemmer (pdf)

 

hovedutfordringer

Det er viktig å opprettholde og skaffe tilgang til beite- og trekkområder til bruk gjennom året, og for å sikre den roterende beitebruken på lang sikt. I noen områder er det behov for restaureringstiltak for å gjenopprette funksjonene.

Det er fortsatt behov for mer kunnskap om arealbruk, og om forholdet mellom villrein og mennesker. Blant annet er verdien av beiteområdene i skog og på myr lite kjent. Systematisering av lokalkunnskap og sammenstilling av dette med den forskningsbaserte kunnskapen er viktig.

I begge områdene er det godkjente bestandsplaner med mål for stammestørrelse. Det er behov for bedre overgangsavtaler med fellesjakt i perioder for å kunne nå disse målene.

Innad i villreinområdene/delområdene er det følgende hovedutfordringer;

Sølnkletten

 • Opprettholde en god balanse mellom sommer- og vinterbeiter, og tilgangen til disse
 • Unngå forstyrrelse i kalvingsområdene
 • Kanalisere ferdselen ved en plan for sommerstier, skiløyper og adkomst med bil
 • Sikre trekk- og beitemuligheter inn mot Rondane

Rondane Nord

 • Restaurere trekkmuligheter på begge sider av Rondanemassivet ved hjelp av konkrete tiltak
 • Bedre tilgangen til sommerbeiter
 • Sikre trekk- og sommerbeitemuligheter i Grimsdalen
 • Kanalisere ferdselen ved en plan for sommerstier og skiløyper
 • Sikre trekk- og beitemuligheter inn mot Sølnkletten

Rondane Sør

 • Opprettholde de gode miksen mellom sommer- og vinterbeite, og tilgangen til disse
 • Utnytte beiteressursen i hele området, herunder opprettholde det lange sesongtrekket til og fra den søndre delen
 • Overvåke og sikre trekket over Fv 27 over Ringebufjellet
 • Kanalisere ferdselen ved en plan for sommerstier og skiløyper
 • Flytte Gråhøgdbu vestover med tilhørende stinett
 • Sikre trekk- og beitemuligheter inn mot Sølnkletten

REGIONALE PLANSIDER

Regionalplan for Rondane og Sølnkletten

KOORDINERENDE/ANSVARLIG FYLKESMANN

Fylkesmannen i Oppland

Kontaktperson: Marit Vorkinn, fmopmvo@fylkesmannen.no, tlf. 61266068.

PÅ DAGSORDEN

Utlysning av tiltaksmidler for 2017: Målet med midlene er å fremme forvaltningen og forståelsen for villreinen i disse områdene. Les mer om hva man søke midler til og hva søknaden må inneholde her.

Søknadsfristen er 20. mai 2017, og søknader sendes som epost til: fmopmvo@fylkesmannen.no

 

 

MØTEREFERAT

Møte nemnd 16.08.2017

Møte arbeidsutvalg juni 2017

Møte arbeidsutvalg 31.05.2017

Møte nemnd 24.04.2017

Møte arbeidsutvalg 17.03.2017

Møte nemnd 13.02.2017

Møte arbeidsutvalg 03.01.2017

Møte arbeidsutvalg 08.12.2016

Møte arbeidsutvalg 20.10.2016

Møte nemnd 29.09.2016

Møte arbeidsutvalg 05-2016

Møte arbeidsutvalg 10.06.16

Møte nemnd 25.04.16

Møte nemnd 14.03.16

Møte nemnd 05.02.16

Møte nemnd 14.12.15

Møte nemnd 26.10.15 (klage byggesøknad Peer Gynt, sti- og løypeplan i Sølnkletten, supplerende innspill til kommuneplan Ringebu)

Møte nemnd 24.06.15 (fordeling av tiltaksmidler for 2015)

Møte nemnd 04.05.15 (kvotefastsettelse)

Møte nemnd 01.12.14 (skisse for sykkeltrase fra Dombås til Lillehammer, sti- og løypeplan for Tjønnseterfjellet i Nord-Fron kommune)

Møte nemnd 03.11.14

Møte nemnd 29.09.14 (uttalelse om planer for uværsløype for Birken)

 

ÅRSMELDINGER

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015 - tiltaksplan 2015