Nordfjella villreinområde - detaljerte rapporter


minimumustellinger

2009 - 13.02.09

2010 - 12.02.10

2011 - 20.02.11

2012 23.03.12 / 04.04.12

2013 09.02.13 / Sone 2

2014 - 24. mars 2014

2015 - 14. mars 2015

2016 - 11. februar 2016

2017 - 23.02.17 / 02.03.17

 

STRUKTURTELLINGER

2009 - Okt. 09

2010 - Sept./Okt. 2010

2011 - Sept./Okt. 2011

2012 - Okt. 2012

2013 - Sept./okt. 2013

2014 - Sept./okt. 2014 + flylogg

2017 - Okt. 2017 (sone 2)

 

KALVETELLINGER

2009 - Juni 2009 (videotelling)

2010 - Juni 2010 (videotelling)

2011 - Juni 2011 (videotelling)

2012 - Juni 2012

2013 - Juli 2013

2014 - 25. juni og 10. juli 2014 (samlet)

2017 - 14. juli 2017

Jakt - kvoter

2008: 650 

2009: 700

2010: 1000

2011: 1400

2012: 1100

2013: 1200

2014: 1200

2015: 1100

2016: 900 (last ned begrunnelsen)

 

Jakt - felling

2008: 368 Felling 08 (fordeling)

2009: 265 Felling 09 (fordeling)

2010: 463 Felling 10 (fordeling)

2011: 426 Felling 11 (fordeling)

2012: 362 Felling 12 (fordeling)

2013: 500 Felling 13 (fordeling)

2014: 522 Felling 14 (fordeling)

2015: 410 Felling 15 (fordeling)

2016: opplysninger mangler

2017: 642 Felling 17 (fordeling)

 

Oppsyn - Rapport etter jakt

200820.10.08

200912.10.09

201118.10.11

201308.10.13

2016: 30.09.16

 

Årsmøter

2009Årsmelding 2008
Ref årsmøtet 28.03.09
Stammeutvikling 2008

2010: Ref. årsmøtet 10.04.10 

2013Ref. årsmøtet 06.04.13

2015: Ref. årsmøtet 14.04.15

2016: Ref. årsmøtet 13.04.16

 

Møter

2009
Uttale Gravdalen (pdf)
Merkeprosjektet Gravdalen (zip)