informasjon om skrantesjuke for villreinjegere

Skrantesjuke (CWD) er en smittsom og dødelig sykdom som ble påvist på ei villreinsimle i Nordfjella seinvinteren 2016. Samme høst ble det påvist på ytterligere to dyr i samme område etter omfattende prøveinnsamling i forbindelse med jakt. Fra og med høsten 2017 legges det opptil et økt fokus på prøveinnsamling i forbindelse med villreinjakt, også i andre områder. Her finner du mer informasjon om hvilke villreinområder der innsamling skal og kan skje, samt hvordan du som jeger skal forholde deg til dette innsamlingsregimet. Hvordan skal prøver tas, merkes, registreres og sendes inn? Svarene får du her.

Utskriftsvennlig versjon av all informasjon kan lastes ned her (PDF).


HVILKE OMRÅDER GJELDER DETTE?

PÅLAGT INNSAMLING

NORDFJELLA

PRØVER: Alle dyr (også kalv), hele hoder + møkkprøve

UTSTYR: Plastsekk, prøveglass, engangshansker, merkelapp

 

PÅLAGT INNSAMLING

HARDANGERVIDDA, FOROLLHOGNA, LÆRDAL-ÅRDAL*, VEST-JOTUNHEIMEN* (*hvis jakt i 2017)

PRØVER: Alle dyr eldre enn kalv, hjerneprøve + møkkprøve

UTSTYR: 2 prøveglass, prøvetakingsskje, engangshansker, merkelapp

Frivillig innsamling

ALLE ANDRE VILLREINOMRÅDER

PRØVER: Dyr eldre enn kalv, hjerneprøve + møkkprøve

UTSTYR: må bestilles fra Mattilsynet

Prøvetakingsutstyr der jegerne selv skal ta hjerneprøve.


HVORDAN SKAL PRØVENE TAS?

I Nordfjella skal hele hoder leveres inn til lokale mottaksstasjoner*, sammen med møkkprøve.

Hodet kuttes av i øverste nakkehvirvel og plasseres i utlevert plastsekk. Møkkprøve legges i prøveglass.

* Mottaksstasjoner:

Lærdal: 1) Ljøsne 2) Lo i Borgund 3) Årheim agentur

Aurland: Fiskehuset i Aurland

Hol: Skytebanen i Hovet, over brua ved Rud kraftstasjon og følg skilting i 900 meter

Ål: Ved det gamle asfaltverket til Øygard/Oppsjøtippen

Hemsedal/Gol: 1) Ved Ødegården skytebane/Granheim viltmottak, 2) Bjøberg.

På Hardangervidda, i Forollhogna, i Vest-Jotunheimen og i Lærdal-Årdal skal jegerne selv ta hjerneprøve og møkkprøve.

Hjerneprøve tas med utlevert prøveskje. Hodet kuttes av i øverste nakkhvirvel og prøven tas gjennom "hullet" bak på skallen (som vist i video under) og legges i prøveglass. Møkkprøve legges i det andre prøveglasset.

I alle andre villreinområder legges det opp til en frivillig prøveinnsamling, der gratis prøvesett kan fås gjennom Mattilsynet.

Jegerne må her ta hjerneprøve og møkkprøve selv, slik forklaringen for Hardangervidda, Forollhogna, Lærdal-Årdal og Vest-Jotunheimen viser.

 

 

 

 


SÆRSKILTE REGLER FOR Å HINDRE SPREDNING I NORDFJELLA

For å hindre smitte av skrantesjuke må alle som jakter villrein i Nordfjella villreinområde i 2017 følge noen forholdsregler myndighetene har utarbeidet, og som er hjemlet i "Forskrift om soner ved påvisning av Chronic Wasting Disease (CWD-sone)". Dette innebærer bl. a. at jegerne må påse at:

  • Slaktet eller deler av slaktet ikke føres ut av sonen før ev. negativt prøvesvar foreligger.
  • Slaktet eller deler av slaktet ikke er tilgjengelig for andre dyr frem til ev. negativt prøvesvar foreligger. Delene skal oppbevares under kontroll i denne perioden, eller dekkes til om de legges igjen i naturen.
  • Kartreferanse til fellingsstedet og andre steder der deler av slaktet ble lagt igjen skal registreres og oppgis til myndighetene ved forespørsel.
  • Utstyr og redskaper som er benyttet i jakt på hjortedyr i sonen rengjøres. Det er i tillegg påbudt å desinfisere utstyr og redskaper som har vært i kontakt med hjortedyr, blodsøl e.l. fra hjortedyr i sonen, så fremt negativt prøvesvar ikke foreligger.

Det har blitt utarbeidet et eget faktaark med ytterligere informasjon for villreinjegere i Nordfjella. Dette kan lastes ned her.


HVORDAN MERKE PRØVER?

Kjevelapp erstattes fra 2017 med en merkelapp. Merkelappen har strekkode som kobler jeger og dyr.

Merkelappens for- og bakside. Klikk for større bilde.

Forsidens venstre del fylles ut i alle områder.

I Nordfjella, der jegerne skal levere hele hoder, leveres denne sammen med hodet til nærmeste mottaksstasjon.

I villreinområder med kjeveinnsamling, festes denne delen til kjeven, mens den i områder uten kjeveinnsamling leveres sammen med hjerneprøven.

Forsidens venstre del. Klikk for større bilde.

Klistrelappene på forsidens høyre del skal brukes til å merke prøveglass for hjerneprøver og møkkprøver.

Klistremerket "Til kjønnsorgan, kontrollkort eller annen prøve" skal festes på kontrollkort eller på andre prøver som det er bestemt at skal samles inn i det enkelte området.

Den siste klistrelappen beholdes av jeger.

Forsidens høyre del. Klikk for større bilde.


REGISTRERE PÅ NETT

Den enkelte jegere registrer selv prøver på www.settogskutt.no. Logg inn med jegernummer og fødselsdato.

Strekkode fra merkelapp fylles inn (eller skannes ved registrering på mobil). Andre opplysninger fylles inn.

Husk å hake av for CWD-prøve.

Det er spesielt viktig å fylle inn fellingssted (helst med koordinater), hvis dyret skulle vise seg å være positivt.

Innlogging og registrering via settogskutt.no. Klikk for større bilde.

OPPBEVARING OG FORSENDELSE

  • Hjerneprøven som skal sendes inn er «ferskvare». Med prøveutstyret følger en «ekspress over natt» frankering for postforsendelse fra postkontor/post i butikk - nettopp for å få prøven inn så raskt som mulig.
  • Det er viktig at hjernematerialet overføres raskt til glasset og holdes kjølig, for å bevare kvaliteten og sikre at det kan brukes til å stille en sikker diagnose på dyret du har skutt.
  • Ved mange dagers forsinkelse av innsending kan prøver fryses.