Norsk Villreinsenter Nord: post.nord@villrein.no
Norsk Villreinsenter Sør: post.sor@villrein.no
English   Deutsch     Normal tekst Stor tekst Ekstra stor tekst
  Søk
 
 
 
   

NVS Sør, Skinnarbu

Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu. Foto: Arne Nyaas

 

Det ble i regi av NINA utført en forstudie for etablering av et villreinsenter på Skinnarbu. Senteret er i tråd med den gjennomførte forstudien etablert i lokalene til Hardangerviddasenteret AS, som eies av Tinn kommune. Det er forutsatt samlokalisering med Hardangervidda Nasjonalparksenter med felles bruk av framtidige utstillinger og andre fasiliteter som filmrom og kafeteria. Det er gjennomført mindre ombygginger i senterets toppetasje og etablert 8-9 kontorplasser, slik at NVS også kan tilby arbeidsplasser for prosjektstillinger, sekretariatsfunksjoner og annen relevant virksomhet som vil kunne ha fordeler av samarbeid innenfor samme fagmiljø. Husleieavtale er inngått med

Hardangerviddasenteret AS, som også arbeider med å få finansiert og realisert en moderne utstillings-/publikumsattraksjon i lokalene. To naturoppsynsstillinger i SNO er også lokalisert til Skinnarbu.

 

 

Norsk Villreinsenter så langt
Arbeidet ved sentrene startet i oktober 2007. Her er en oppsummering av arbeidet etter første år.
 
Strategisk plan satte fokus på arbeidsoppgaver med klare målområder, som vi har fulgt tett i oppstarten. I tillegg har det blitt lagt ned en del ressurser på å komme i gang reint teknisk ved de to driftsenhetene.
 
Kartlegging/dokumentasjon
Miljøverndepartementet har bestilt nye fylkesdelplaner for alle de nye nasjonale villreinområdene. Som en del av dette arbeidet ble Norsk Villreinsenter engasjert for å utarbeide kartgrunnlag over villreines arealbruk, som faglige innspill til disse planene. Foreløpig er dette ferdigstilt eller under ferdigstilling for Hardangervidda, Rondane-Sølnkletten og Setesdal Austhei og Vesthei-Ryfylkeheiene.
 
Nettverksbygging
Norsk Villreinsenter har etter oppstarten brukt en del ressurser på å presentere seg selv i ulike sammenhenger. Man har startet arbeidet med nettverksbygging, samt å skape den møteplassrollen vi er tenkt å skulle ha (kurs, seminarer o.l.).
Vi har lyktes godt med en aktiv rolle i forhold til lokal media, og gjennom diverse arrangement å være langt fremme i bevisstheten til politikere på både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
 
Naturveiledning
De fire naturveilederne tilknyttet Norsk Villreinsenter har hatt et aktivt år med bl. a skolerettede opplegg, samt jaktkurs for ungdom mellom 15 og 18 år. Totalt har de to sentre nådd ut til over 2000 elever i løpet av første driftsår. Interessen fra skolesektoren har vært god og etterspørselen etter naturveiledernes ”tjenester” øker stadig.
 
Utstillinger
Norsk Villreinsenter Sør har støttet Hardangervidda Nasjonalparksenter AS i arbeidet med finansiering av en ny og høyteknologisk utstilling ved Skinnarbu. I tillegg jobbes det med planer om midlertidig utstilling av enkel karakter, samt planer for bruk av uteområdene (naturstier, fugletårn o.l.).
For Norsk Villreinsenter Nord sin del var det ved oppstart i november 2007 plan om en midlertidig utstilling i eksisterende kontorbygg. Denne ble kostnadsberegnet og forkastet pga for høye kostnader. I oktober 08 er det startet et forprosjekt for utviklingen av senteret på Hjerkinn. Det skal både inneholde planprogram for den langsiktige utviklinga og tiltak som kan realiseres i 2009/10.
 
Kursing

De to driftsenhetene har startet arbeidet med kursing av nyoppnevnte villreinnemnder, og skal snarest utarbeide et kursopplegg som tilbys til kommuner, villrein-nemnder og - utvalg.

 

Ungdom fra Tinn og Vinje kommuner sammen med NVS Sør og kjentmann Sigmund Holte i fjellsida ved Mårvatn i september 2008. Foto: Arne Nyaas

 

Last ned reportasjen (pdf) fra det vellykkede fangst- og villreinjaktkurset som NVS Sør arrangerte for ungdom fra Tinn og Vinje kommuner høsten 2008.

 

 Til toppen av siden

Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu. Foto: Arne Nyaas

 

Det ble i regi av NINA utført en forstudie for etablering av et villreinsenter på Skinnarbu. Senteret er i tråd med den gjennomførte forstudien etablert i lokalene til Hardangerviddasenteret AS, som eies av Tinn kommune. Det er forutsatt samlokalisering med Hardangervidda Nasjonalparksenter med felles bruk av framtidige utstillinger og andre fasiliteter som filmrom og kafeteria. Det er gjennomført mindre ombygginger i senterets toppetasje og etablert 8-9 kontorplasser, slik at NVS også kan tilby arbeidsplasser for prosjektstillinger, sekretariatsfunksjoner og annen relevant virksomhet som vil kunne ha fordeler av samarbeid innenfor samme fagmiljø. Husleieavtale er inngått med

Hardangerviddasenteret AS, som også arbeider med å få finansiert og realisert en moderne utstillings-/publikumsattraksjon i lokalene. To naturoppsynsstillinger i SNO er også lokalisert til Skinnarbu.

 

 

Norsk Villreinsenter så langt
Arbeidet ved sentrene startet i oktober 2007. Her er en oppsummering av arbeidet etter første år.
 
Strategisk plan satte fokus på arbeidsoppgaver med klare målområder, som vi har fulgt tett i oppstarten. I tillegg har det blitt lagt ned en del ressurser på å komme i gang reint teknisk ved de to driftsenhetene.
 
Kartlegging/dokumentasjon
Miljøverndepartementet har bestilt nye fylkesdelplaner for alle de nye nasjonale villreinområdene. Som en del av dette arbeidet ble Norsk Villreinsenter engasjert for å utarbeide kartgrunnlag over villreines arealbruk, som faglige innspill til disse planene. Foreløpig er dette ferdigstilt eller under ferdigstilling for Hardangervidda, Rondane-Sølnkletten og Setesdal Austhei og Vesthei-Ryfylkeheiene.
 
Nettverksbygging
Norsk Villreinsenter har etter oppstarten brukt en del ressurser på å presentere seg selv i ulike sammenhenger. Man har startet arbeidet med nettverksbygging, samt å skape den møteplassrollen vi er tenkt å skulle ha (kurs, seminarer o.l.).
Vi har lyktes godt med en aktiv rolle i forhold til lokal media, og gjennom diverse arrangement å være langt fremme i bevisstheten til politikere på både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
 
Naturveiledning
De fire naturveilederne tilknyttet Norsk Villreinsenter har hatt et aktivt år med bl. a skolerettede opplegg, samt jaktkurs for ungdom mellom 15 og 18 år. Totalt har de to sentre nådd ut til over 2000 elever i løpet av første driftsår. Interessen fra skolesektoren har vært god og etterspørselen etter naturveiledernes ”tjenester” øker stadig.
 
Utstillinger
Norsk Villreinsenter Sør har støttet Hardangervidda Nasjonalparksenter AS i arbeidet med finansiering av en ny og høyteknologisk utstilling ved Skinnarbu. I tillegg jobbes det med planer om midlertidig utstilling av enkel karakter, samt planer for bruk av uteområdene (naturstier, fugletårn o.l.).
For Norsk Villreinsenter Nord sin del var det ved oppstart i november 2007 plan om en midlertidig utstilling i eksisterende kontorbygg. Denne ble kostnadsberegnet og forkastet pga for høye kostnader. I oktober 08 er det startet et forprosjekt for utviklingen av senteret på Hjerkinn. Det skal både inneholde planprogram for den langsiktige utviklinga og tiltak som kan realiseres i 2009/10.
 
Kursing

De to driftsenhetene har startet arbeidet med kursing av nyoppnevnte villreinnemnder, og skal snarest utarbeide et kursopplegg som tilbys til kommuner, villrein-nemnder og - utvalg.

 

Ungdom fra Tinn og Vinje kommuner sammen med NVS Sør og kjentmann Sigmund Holte i fjellsida ved Mårvatn i september 2008. Foto: Arne Nyaas

 

Last ned reportasjen (pdf) fra det vellykkede fangst- og villreinjaktkurset som NVS Sør arrangerte for ungdom fra Tinn og Vinje kommuner høsten 2008.

 

 Til toppen av siden

  Skriv ut